RIVNING


Vi är det snabba och effektiva företaget inom rivning i Stockholm. Vi utför rivningsjobb för privatpersoner och företag. Rivning inomhus och utomhus

Vi river allt från badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material.

Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers.

Utomhus kan det gälla rivning av altaner, balkong, garage, mm..

SANERING


Behöver du hjälp med Asbest eller PCB Sanering? Vi hjälper dig. Vi har stor erfarenhet inom sanering av såväl stora som små projekt.

Saneringspersonal samt arbetsledare är utbildade enligt AFS 2006:1


BYGGSTÄDNINGVi har gedigen erfarenhet av olika delar av byggstädning, såväl dammsanering som slutstädning och större projekt.

Elinstallationer


Vi erbjuder kompletta elinstallationer och arbetar efter kundens önskemål. Allt från nyproduktion, renovering, ventilationer, laddstolpar samt solcellsanläggningar. 

Vår metod

01.Inspektion


02.Planering & Offert

03.Genomförandet av tjänsten samt dokumentation


04.Besiktning och projekt avslut